Program Bezpieczny Dom

 

MISJĄ  ZAKŁADU  OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Chrzanowie     

jest:

  • respektowanie praw pensjonariuszki i troska o zachowanie jej godności poprzez  opiekę pełną szacunku i miłości służebnej

  • sprawowanie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej na najwyższym poziomie opartej na  wysokich kwalifikacjach etycznych

  • świadczenie opieki opartej na chrześcijańskiej wizji człowieka i niepodważalnych naukowych teoriach

  • dbanie o najwyższą jakość świadczonej opieki

  • racjonalne wykorzystywanie zasobów materialnych

  • stałe doskonalenie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowej

  • wprowadzanie nowoczesnych standardów leczenia oraz pielęgniarskich podnoszących jakość świadczonych usług.